Información útil para vivir en Tochigi

Trámites administrativos Medicina , Salud Seguro social Bienestar social Emergencia Medidas contra desastres Vida en general Impuestos Trabajo Embarazo, Parto, Niños, Casero Enseñanza Transportes públicos Automóviles Guía De la Facilidad Información en idiomas extranjeros
Trámites administrativos
Medicina , Salud
Seguro social
Bienestar social
Emergencia
Medidas contra desastres
Vida en general
Impuestos
Trabajo
Embarazo, Parto, Niños, Casero
Enseñanza
Transportes públicos
Automóviles
Guía De la Facilidad
Información en idiomas
extranjeros
JAPONÉS   INGLÉS   CHINO   PORTUGUÉS
Top Page Consultas en idiomas extranjeros Lista de cursos de japonés Costumbres japonesas Link
 

SUCURSALES DE LA OFICINA ADMINISTRADORA DE LAS VIVIENDAS DE LA PROVINCIA DE TOCHIGI
(TOCHIGI-KEN JUTAKU KYOKYU KOSHA)

Municipios que tienen
las viviendas provinciale
Para consultar Teléfono Dirección
Utsunomiya-shi,
Kanuma-shi,
Nikko-shi, Moka-shi,
Shimotsuke-shi,
Kaminokawa-machi,
Haga-machi
La Oficina Administrativa de las Viviendas de Chuo 028-626-3198 〒321-0974
Utsunomiya-shi, Takebayashicho 1030-2
Kencho Kawachi Chosha-nai
Tochigi-shi
Oyama-shi
Mibu-machi
 
La Oficina Administrativa de las Viviendas de Tochigi 0282-23-6604 〒328-8504
Tochigi-shi,
Kandacho 6-6
Kencho Shimotsuga Chosha-nai
Yaita-shi,Sakura-shi
Takanezawa-machi
La Oficina Administrativa de las Viviendas de Yaita 0287-44-0737 〒329-2163
Yaita-shi,
Kashimacho 20-11
Yaita Doboku Zimusho-nai
Nasushiobara-shi,
Otawara-shi,
Nasu-machi
La Oficina Administrativa de las Viviendas de Otawara 0287-23-8216 〒324-8765
Otawara-shi,
 Murasakizuka 2-2564-1
Otawara Doboku Jimusho-nai
Sano-shi Sano Plaza 0283-85-7871 〒327-0022
Sano-shi,
Takasago-cho 2791
Edificio Kashimaya Biru 1er Piso
Ashikaga-shi Watarase Plaza (Cooperativa de Edificios y Terrenos Ashikaga) 0284-20-1717 〒326-0814
3-2589 Tori, Ashikaga,
Ashikaga Orimono Kaikan 1F

* Sección de Viviendas Públicas de la Division de Viviendas del Departamento de Obras Públicas de la Provincia de Tochigi
(TOCHIGI-KEN DOBOKU-BU JUTAKU-KA KO-EI JUTAKU GAKARI)
〒320-8501 Utsunomiya-shi Hanawada 1-1-20 Tel. 028-623-2486

* División de la Administración del Departamento de Administración General de la Casa Matriz de la Oficina Administradora de las Viviendas de la Provincia de Tochigi(TOCHIGI-KEN JUTAKU KYOKYU KOSHA)
〒320-0031 Utsunomiya-shi Tomatsurimotocho 1-27 Tel.028-622-0461