INFORMAÇÕES DE SOBREVIVÊNCIA

Trâmites Administrativos Tratamento Médico , Saúde Seguro Social Assistência Social Contatos nos Casos de Emergência Medidas contra Calamidades Vida Cotidiana Impostos Trabalho Gravidez Parto , Puericultura , Criança , home Educação Transportes Automóvel LAZER Informativos em Idiomas Estrangeiros
Trâmites Administrativos
Tratamento Médico , Saúde
Seguro Social
Assistência Social
Contatos nos Casos de Emergência
Medidas contra Calamidades
Vida Cotidiana
Impostos
Trabalho
Gravidez Parto , Puericultura , Criança , home
Educação
Transportes
Automóvel
LAZER
Informativos em Idiomas Estrangeiros
JAPONÊS   INGLÊS   CHINÊS   ESPANHOL
Top Page Consultas em idiomas estrangeiros Cursos de Língua Japonesa Costumes Japoneses Link
 

CENTROS DE ASSISTÊNCIA DO MENOR (JIDO)

Centro Endereço Telefone Jurisdição
Chuo Jido Soudanjo 320-0071
Utsunomiya-shi Nozawa-machi 4-1
028-665-7830 Utsunomiya-shi, Kanuma-shi, Nikko-shi, Moka-shi, Kaminokawa-machi, Nishikata-machi, Mashiko-machi, Motegi-machi, Ichikai-machi, Haga-machi
Kennan Jido Soudanjo 328-0042
Tochigi-shi Numawada-cho 17-22
0282-24-6121 Ashikaga-shi, Tochigi-shi, Sano-shi, Oyama-shi, Shimotsuke-shi, Mibu-machi, Nogi-machi,  Ohira-machi, Fujioka-machi, Iwafune-machi, Tsuga-machi
Kenpoku Jido Soudanjo 329-2723
Nasu-Shiobara-shi Minami-cho 7-20
0287-36-1058 Otawara-shi, Yaita-shi, Nasushiobara-shi, Sakura-shi, Nasukarasuyama-shi, Shioya-machi, Takanezawa-machi,  Nasu-machi, Nakagawa-machi